Z historie výstavy

Autor: administrator <eva(at)bodjul.com>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 02. 2007

Pár slov o historii na?í výstavy.

Poprvé se výstava konala v Táboře 12.09.1998 pod názvem "Táborská speciální výstava psů tibetských plemen". Zakladatelkou společné výstavy v?ech tibe?anů byla paní Eva Maternová, chovatelka shih-tzu, lhasa apso a pekingských palácových psíků. Výstava se měla konat pravidelně v Táboře, pořadatelem byl klub KCHMPP.

Citujeme z prvního katalogu:
Vzpomenete si?
12. listopadu 1983 se konala ustavující členská schůze v Praze a tímto dnem zahájil svou činnost v pořadí ji? 18. chovatelský klub - Klub chovatelů psů Tibetských plemen - , který soustřeďoval chovatele plemene Shih-Tzu, Lhasa Apso a postupně ji? organizované chovatele Tibetských teriérů, po případě chovatele dal?ích jedinců tibetských ras, pokud budou v ČSR zavedeni - tolik ze zápisu z této schůze.
Potom při?el rok 1989, v?ichni najednou byli jiní a noví, vstupovali do nově vzniklých stran a hnutí, a tak i "Tibe?ané" usoudili, ?e budou svá plemena chovat v jednotlivých klubech, v klubech pro ka?dé plemeno zvlá??.
Mo?ná, ?e i pro tuto vzpomínku jsme se dnes se?li ?!
Tibetská plemena přece jen někdy patří k sobě.


Přesto?e se na výstavě nezadával titul CAC, se?el se na tehdej?í dobu, kdy chov některých plemen se teprve rozjí?děl, úctyhodný počet přihlá?ených: tibetský ?paněl - 3, tibetský teriér - 10, tibetská doga - 9, shih-tzu - 46, lhasa apso - 38.

O rok později do?lo k několika zásadním změnám. Bohu?el zakladatelka výstavy paní Eva Maternová nás i svoje milované pejsky nečekaně předčasně opustila. A proto se výstava konala 24.10.1999 v Praze ji? pod názvem "Memoriál Evy Maternové - Výstava psů tibetských plemen".

Klub KCHMPP přesunul v dal?ích letech výstavu do Mladé Boleslavi. Memoriál se zde konal v letech 2000, 2001 a 2003, potom KCHMPP jeho pořádání ukončil. Nechtěli jsme se s krásnou my?lenkou společného setkání v?ech tibetských plemen rozloučit, a proto v roce 2006 navázal na tradici Tibetan Terrier Club. Výstava se tak vrátila poblí? místa svého vzniku - do Soběslavi.

Vět?ina klubů tibetských plemen se rozhodla s námi spolupracovat, a tak v roce 2006 to byla výstava se zadáváním CAC pro plemena tibetský teriér (klubová výstava se zadáváním KV), lhasa apso (klubová výstava bez KV), tibetský ?paněl (klubová výstava bez KV), shih-tzu (speciální výstava). Pouze tibetským dogám se CAC nezadával.

Tě?í nás, ?e se na?e první výstava líbila, a tak se zde v leto?ním roce bude v rámci memoriálu konat Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz pro plemena lhasa apso a tibetský teriér a Klubová výstava bez KV tibetských ?panělů. Kluby plemen shih-tzu a tibetská doga pořádají svoje CAC-ové výstavy jinde, a proto se zde bohu?el nemů?e těmto plemenům udělovat CAC. Zadávat se jim budou tradiční tituly memoriálu, ke kterým se opětně vrátíme, a jejich zástupci jsou samozřejmě srdečně vítáni!

Tě?íme se na v?echny tibetské pejsky, vystavovatele i náv?těvníky, přijeďte do Soběslavi na pokračování obnovené společné výstavy v?ech tibetských plemen!
Tibetská plemena přece jen někdy patří k sobě.